Utlysing

Oslo Nuclear Project Oslo Nuclear Project

Oslo Nuclear Project deler ut to stipend på 10 000 kroner hver for masterstudenter ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo som skriver masteroppgaver om atomvåpen.
 
Målet til stipendet er å skape interesse for internasjonale relasjoner og studiet av atomvåpen, samtidig som det skal sørge for at studenter tenker gjennom relevansen til deres forskning. Studentene kan skrive om en rekke relevante temaer, som ikke-spredning og nedrustning, nasjonale debatter om atomvåpen, stabiliseringstiltak som forhindrer konflikt mellom atomvåpenstater, sikkerheten knyttet til atomvåpen og atomvåpendoktriner.
 
Tidligere masterstudenter som har mottatt stipendet har skrevet om atomsikkerhetssamarbeid mellom Norge og Russland, debatter om atomvåpen innad i stater i Midtøsten og atomkriser. Disse har brukt ulike metodiske tilnærminger.
 
Studentene som mottar stipendet vil delta på Oslo Nuclear Project sine aktiviteter, som innebærer blant annet seminarer og workshops. Stipendmottakerne må også skrive en kort tekst for publisering etter at de har levert oppgaven, iformat av et debatt- eller blogginnlegg, som forklarer deres funn og funnene sin relevans.

Les mer om utlysingen, fakta og søknadsprosess
Viser 8 relaterte
Vis alle 639 aktuelle utlysinger

 

Oslo Nuclear Project deler ut to stipend på 10 000 kroner hver for masterstudenter ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo som skriver masteroppgaver om atomvåpen.

Målet til stipendet er å skape interesse for internasjonale relasjoner og studiet av atomvåpen, samtidig som det skal sørge for at studenter tenker gjennom relevansen til deres forskning. Studentene kan skrive om en rekke relevante temaer, som ikke-spredning og nedrustning, nasjonale debatter om atomvåpen, stabiliseringstiltak som forhindrer konflikt mellom atomvåpenstater, sikkerheten knyttet til atomvåpen og atomvåpendoktriner.

Tidligere masterstudenter som har mottatt stipendet har skrevet om atomsikkerhetssamarbeid mellom Norge og Russland, debatter om atomvåpen innad i stater i Midtøsten og atomkriser. Disse har brukt ulike metodiske tilnærminger.

Studentene som mottar stipendet vil delta på Oslo Nuclear Project sine aktiviteter, som innebærer blant annet seminarer og workshops. Stipendmottakerne må også skrive en kort tekst for publisering etter at de har levert oppgaven, iformat av et debatt- eller blogginnlegg, som forklarer deres funn og funnene sin relevans. 

Les mer om Oslo Nuclear Project

Beskrivelse

For masterstudenter ved Institutt for statsvitenskap ved UiO som skriver masteroppgaver om atomvåpen.

Oslo Nuclear Project deler ut to stipend på 10 000 kroner hver for masterstudenter ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo som skriver masteroppgaver om atomvåpen.
 
Målet til stipendet er å skape interesse for internasjonale relasjoner og studiet av atomvåpen, samtidig som det skal sørge for at studenter tenker gjennom relevansen til deres forskning. Studentene kan skrive om en rekke relevante temaer, som ikke-spredning og nedrustning, nasjonale debatter om atomvåpen, stabiliseringstiltak som forhindrer konflikt mellom atomvåpenstater, sikkerheten knyttet til atomvåpen og atomvåpendoktriner.
 
Tidligere masterstudenter som har mottatt stipendet har skrevet om atomsikkerhetssamarbeid mellom Norge og Russland, debatter om atomvåpen innad i stater i Midtøsten og atomkriser. Disse har brukt ulike metodiske tilnærminger.
 
Studentene som mottar stipendet vil delta på Oslo Nuclear Project sine aktiviteter, som innebærer blant annet seminarer og workshops. Stipendmottakerne må også skrive en kort tekst for publisering etter at de har levert oppgaven, iformat av et debatt- eller blogginnlegg, som forklarer deres funn og funnene sin relevans.

Søknadsinformasjon

Fristen for å søke stipendet er vanligvis 1 oktober.

Les mer om stipendet her:

https://www.sv.uio.no/isv/english/research/projects/oslo-nuclear-project/news/stipends.html

Kontaktpersoner:

Målfrid Braut-Hegghammer

malfrid.braut-hegghammer@stv.uio.no
 
Ilze Gehe

ilze.gehe@stv.uio.no

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Bilder

Fakta om Oslo Nuclear Project