Utlysing

The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

Målene med Sasakawa-stiftelsen Scandinavia-Japan er å styrke vennskapelige forbindelser mellom de fem nordiske landene og Japan og å fremme utveksling mellom folket i de berørte landene, øke den internasjonale forståelsen og å oppnå fred i verden.

Stiftelsen oppfyller sine mål ved å gi stipend og stipend til organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner i Norden og Japan. Målet er å fremme forskning, utvikling, utdanning og opplæring hovedsakelig innen medisin, humaniora, samfunns- og naturvitenskap og teknologi.

Les mer om utlysingen, fakta og søknadsprosess
Viser 8 relaterte
Vis alle 639 aktuelle utlysinger

Beskrivelse

Målene med Sasakawa-stiftelsen Scandinavia-Japan er å styrke vennskapelige forbindelser mellom de fem nordiske landene og Japan og å fremme utveksling mellom folket i de berørte landene, øke den internasjonale forståelsen og å oppnå fred i verden.

Målene med Sasakawa-stiftelsen Scandinavia-Japan er å styrke vennskapelige forbindelser mellom de fem nordiske landene og Japan og å fremme utveksling mellom folket i de berørte landene, øke den internasjonale forståelsen og å oppnå fred i verden.

Stiftelsen oppfyller sine mål ved å gi stipend og stipend til organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner i Norden og Japan. Målet er å fremme forskning, utvikling, utdanning og opplæring hovedsakelig innen medisin, humaniora, samfunns- og naturvitenskap og teknologi.

Søknadsinformasjon

På norsk side har SJSF-N én søknadsfrist pr år: 15 januar. Man søker via et elektronisk søknadsskjema som er tilgjengelig mellom 1 desember og 15 januar. Enhver kan søke. Link til søknadsskjema ligger her:

https://apply.se/sjsf

I Norge har det i de siste par år, blitt delt ut ca 1,5 M(illioner) NOK, alle pengene deles ut ved den nevnte ENE søknadsrunden.

Kontaktperson er Ida Eir Lauritzen


Fondets sekretariat er et prosjekt i SINTEF, forankret i organisasjons-enheten "SINTEF Industri".

Kontakt oss gjerne pr e-post:
idaeir.lauritzen@sintef.no

 

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Bilder