Utlysing

Forskningsfondet for Cøliaki Forskningsfondet for Cøliaki

Søknadsfrist : 01.05.2022

Forskningsfondet for cøliaki ble vedtatt opprettet på årsmøtet til Norsk cøliakiforening 14. mai 1979, og er reist ved innsamlede midler, gaver og bidrag. Fondets formål er å fremme forskning om cøliaki innen det medisinske, ernæringsmessige eller sosiale sektor. Fondet utlyser hvert år midler til forskning med søknadsfrist 1. mai. Fondet ledes av et styre på 5 medlemmer og styret tar den endelige beslutningen ved tildeling av forskningsbidrag som skjer fra avkastning av grunnkapital og fra gaver. Leder av fondet er Prof. Anne Spurkland, Institutt for medisinske basalfag, UiO.

Les mer om utlysingen, fakta og søknadsprosess
Flere utlysinger
Vis alle 371 aktuelle utlysinger

Forskningsfondet for cøliaki ble vedtatt opprettet på årsmøtet til Norsk cøliakiforening 14. mai 1979, og er reist ved innsamlede midler, gaver og bidrag. Fondets formål er å fremme forskning om cøliaki innen det medisinske, ernæringsmessige eller sosiale sektor. Fondet utlyser hvert år midler til forskning med søknadsfrist 1. mai. Fondet ledes av et styre på 5 medlemmer og styret tar den endelige beslutningen ved tildeling av forskningsbidrag som skjer fra avkastning av grunnkapital og fra gaver. Leder av fondet er Prof. Anne Spurkland, Institutt for medisinske basalfag, UiO.

Les mer om Forskningsfondet for Cøliaki

Beskrivelse

Fondets formål er å fremme forskning om cøliaki innen det medisinske, ernæringsmessige eller sosiale sektor.

Forskningsfondet for cøliaki ble vedtatt opprettet på årsmøtet til Norsk cøliakiforening 14. mai 1979, og er reist ved innsamlede midler, gaver og bidrag. Fondets formål er å fremme forskning om cøliaki innen det medisinske, ernæringsmessige eller sosiale sektor. Fondet utlyser hvert år midler til forskning med søknadsfrist 1. mai. Fondet ledes av et styre på 5 medlemmer og styret tar den endelige beslutningen ved tildeling av forskningsbidrag som skjer fra avkastning av grunnkapital og fra gaver. Leder av fondet er Prof. Anne Spurkland, Institutt for medisinske basalfag, UiO.

Søknadsinformasjon

Søk om stipend

I 2022 utlyses det midler for inntil kr. 750.000,-. Søknadsfristen er 1. mai 

Søknadsinformasjon finner du her: https://ncf.no/forskning/sok-om-midler/sok-om-midler-fra-ncfs-forskningsfond

NCFs kontor er sekretariat for Forskningsfondets styre, og kontaktperson er Mona Elisabeth Lindholm, økonomi- og administrasjonskonsulent, 450 22 189 / mona.lindholm@ncf.no.

Adresse:
Forskningsfondet for cøliaki
Norsk cøliakiforening
Pb 351 Sentrum
0101 Oslo

Telefon: 22 40 39 00
Epost: post@ncf.no

Viktig melding: Denne utlysingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Bilder

Fakta om Forskningsfondet for Cøliaki