Aktivitetsstøtte 2019 (søknadsfristen er nå utløpt)

Send søknad
Du må logge inn eller opprette en ny brukerkonto for å søke
Digitalt søknadssystem levert av Stipendportalen
Anthonstiftelsen bruker Stipendportalens digitale søknadssystem for mottak og behandling av søknader. All utveksling av dokumenter og kommunikasjon gjøres digitalt. Data håndteres av Stipendportalen på vegne av Anthonstiftelsen.